Eldningsförbud i Mörbylånga kommun.

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg.

Från klockan 12.00 fredagen den 13 maj gäller eldningsförbud i Mörbylånga kommun. Förbudet gäller tills annat meddelas.

Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg. Typiskt för sådana platser är att dessa är avgränsad med obrännbart material som exempelvis betong eller stensättning och har bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen.

Bakgrunden till beslutet är höga brandriskvärden och väderprognoser för kommande dagar. Räddningstjänsterna i länets alla kommuner gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas.

Allmänheten uppmanas att hålla sig uppdaterad genom att följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud.

Föreskrift om beslut (PDF)

Mer information

På kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats finns alltid aktuell information om vad som är förbjudet eller tillåtet.

Mer information om eldningsförbud hittar du på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/kalmar/eldningsforbud

Tagged ,